Zonder spelers geen hockey; zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Wedstrijden leiden …, ook een sport op zich!
    
Sportief Reglement voor scheidsrechteraanduiding

Voor de competitiewedstrijden in de Vlaamse Hockey Liga zijn de spelende clubs zelf verantwoordelijk voor de aanduidingen van de scheidsrechters, en dit met de volgende reglementering:

 • U7 t/m U8: wedstrijdbegeleiding door 1 scheidsrechter van de thuisclub.
 • U9 t/m U12: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub.
 • U14 t/m U19 in niveau VHL2, VHL3 en VHL4: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).
 • U14 t/m U19 in niveau VHL1: arbitrage door 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).
 • Heren 1 in niveau VHL1 Open League: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).
 • Indoor U7 t/m U19: arbitrage door 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter Indoor is verplicht).

 

Arbitrage bij Hasselt Stix: systeem van centrale scheidsrechteraanduidingen

Het Arbitrage-team van Stix telt momenteel 70 gediplomeerde Theoretische Scheidsrechters die actief en op regelmatige basis wedstrijden leiden, en tevens een 40-tal kandidaat-scheidsrechters in opleiding waardoor het team continu blijft groeien. Theoretische Scheidsrechters kunnen zich binnen de club tevens verder bekwamen tot de graad van Club Umpire volgens het “Club Umpire Project”, dat in samenwerking met de VHL loopt; Stix telt heden 4 Club Umpires.

Voor de thuiswedstrijden hanteert Hasselt Stix een systeem van centrale scheidsrechter-aanduidingen: hierbij hoeven de teams zelf niet op zoek te gaan naar scheidsrechters voor hun wedstrijden, maar worden deze door de cel Arbitrage gezocht, op de thuiswedstrijden aangeduid, in Sportlink geregistreerd, en enkele dagen vóór de wedstrijden via de Belgian Hockey app gepubliceerd.

 • De thuiswedstrijden U7 t/m U9 worden door jeugdspelers uit U12 t/m U19 (dit middels een beurtrolsysteem bij de thuisspelende ploegen, waarbij de Manager van de aangeduide thuisspelende ploeg tijdig de gevraagde kandidaten doorgeeft), of door papa’s of mama’s.
 • De thuiswedstrijden U10 t/m U12 worden door Theoretische Scheidsrechters in opleiding, door Theoretische Scheidsrechters, of door Club Umpires gefloten.
 • De thuiswedstrijden U14 t/m U19 en Heren 1 worden door Theoretische Scheidsrechters of door Club Umpires gefloten.

De teams die voor uitwedstrijden een eigen scheidsrechter moeten voorzien (bij veldhockey enkel voor U14 t/m U19 in VHL1;  bij indoor voor alle wedstrijden) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Manager vult voor uitwedstrijden ook zelf de scheidsrechter in de Belgian Hockey app (Sportlink) in.

 

Verplichte bijdrage van teams tot de arbitrage

De teams kunnen beroep doen op het centraal aanduidingssysteem van Scheidsrechters voor hun thuiswedstrijden, mits zij voldoen aan een verplichte bijdrage van minimaal 2 (kandidaat-) scheidsrechters aan het Arbitrage-team, die tijdens het competitieseizoen actief ingezet kunnen worden bij de scheidsrechteraanduidingen van de thuiswedstrijden. Deze verplichting geldt vanaf U9.

Deze personen kunnen één van de ouders zijn, de Coach of Manager, … of vanaf U14-teams ook een speler/speelster. Afhankelijk van de mogelijkheden, wensen, ervaring en reglementering zullen deze scheidsrechters ingezet worden op de thuiswedstrijden van het eigen of een ander team. De opleiding tot scheidsrechter en de begeleiding op en naast het veld wordt georganiseerd door de Verantwoordelijke Arbitrage en de Club Umpires.

Teams die dit minimum niet halen, kunnen geen beroep doen op een centrale aanduiding, en zullen dus zelf moeten instaan voor de arbitrage van hun thuiswedstrijden (incl. de registratie in Sportlink). Teams die bestaan uit allemaal 1ste jaarspelers, krijgen een inlooptijd om dit quotum te halen.

 

Scheidsrechter-opleidingen bij Hasselt Stix:

Hasselt Stix voorziet in de opleiding ‘Theoretisch Scheidsrechter’ en in de opleiding ‘Club Umpire’.

Opleiding “Theoretisch Scheidsrechter”

Het diploma van Theoretisch Scheidsrechter behalen is een must voor wie op regelmatige basis een wedstrijd wil fluiten, en voor wie wil doorgroeien naar de graad van ‘Club Umpire’. Maar ook voor coaches, managers, spelers, en niet in het minst voor de  mama’s en papa’s is dit een echte aanrader, ook als je geen scheidsrechterambities hebt! Immers, deze opleiding is de ideale manier om je te bekwamen in de kennis van de spelregels en om zo het spel beter te kunnen volgen. Spelers van de leeftijdsklasse U19 zijn tevens verplicht te slagen in dit examen om speelgerechtigd te zijn (dit betekent evenwel niet dat deze spelers automatisch deel uitmaken van de het Arbitrage-team).

De opleiding gebeurt middels een e-Learning systeem ‘Drillster’ waarbij je online de diverse modules betreffende spelsituaties, spelregels, signalen, overtredingen, speldeelnemers en jeugd op klein veld kan oefenen. Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, kan je het examen voor Outdoor (en Indoor) online afleggen op ditzelfde e-Learning platform. De opleiding is gratis mits je binnen de 3 maanden na registratie slaagt.

Hoe gaat het te werk?

 • Wil jij Theoretisch Scheidsrechter worden, of wil je – zonder arbitrage-ambitie te hebben – je kennis van de spelregels op een hoger niveau brengen? Neem dan contact op met de Verantwoordelijke Arbitrage (xavier.croquey@outlook.com) die je inschrijving op het e-Learning platform kan regelen.
 • Vervolgens krijg je een mail van de KBHB waarin een link te vinden is om je aan te melden op het e-Learning platform (https://hockeyumpire.drillster.net). 
 • Doorloop eerst de leerstof van de 6 modules (Spelsituaties, Spelregels, Overtredingen, Speldeelnemers, Signalen en Jeugd op Klein Veld). Indien je het diploma voor Indoor Hockey wil behalen dien je ook de module Zaalhockey te doorlopen. 
 • Ook op onze eigen website vind je de spelregels terug, incl. de klein veld-bijzonderheden (zie rubriek ‘Spelregels’).
 • Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, dan kan je het examen voor Outdoor en/of Indoor online afleggen op ditzelfde e-Learning platform.
 • Om je diploma Theoretisch Scheidsrechter te behalen zal je op het examen een score van 80% of meer moeten behalen. Indien je hier niet in slaagt, bestaan er herkansingsmogelijkheden, maar je zal wel een bepaalde tijd moeten wachten vooraleer je opnieuw mag proberen.
 • De kosten voor het gebruik van de e-Learning modules incl. het examen bedragen 5 EURO per inschrijving, maar worden door de club betaald indien de kandidaat binnen de 3 maanden na inschrijven slaagt voor het examen van Theoretisch Scheidsrechter.

 

Het Arbitrageteam van Hasselt Stix ondersteunt je uiteraard ook heel graag in je voorbereiding. Heb je concrete vragen m.b.t. bepaalde regels, de interpretatie van een regel in een bepaalde spelsituatie, heb je nood aan een bijkomende instructie, enz… , aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Verantwoordelijke Arbitrage.

 

Opleiding “Club Umpire”

Eens je jouw Theoretisch Scheidsrechterdiploma behaald hebt, kun je de theorie omzetten in de praktijk door zelf wedstrijden op groot veld te gaan fluiten binnen onze club. Een goede kennis van de theoretische regels is één zaak, het aanleren en beheersen van de basics op het veld een andere. Het is dan ook de taak van de cel Arbitrage van Stix om Theoretische Scheidsrechters on-field te coachen in het leiden van een wedstrijd, en deze scheidsrechters zelfs klaar te stomen voor het praktisch examen om de hogere graad van “Club Umpire” te behalen. Dit gebeurt onder begeleiding van een Club Umpire (Ruben Hermans, Quinten Vertessen, Wannes Theys en Siet Adriaenssens- Piasecki) of Club Umpire Coach (Wannes Theys, Quinten Vertessen en Xavier Croquey), in samenwerking met de VHL. Verschillende keren per jaar worden er examens voor Club Umpire georganiseerd. Positie, looplijnen, gebaren en signalering, communicatie en samenwerking met je collega, management van de wedstrijd, de scheidsrechter als spelbegeleider, omgaan met spelers, bank en omgevingsfactoren, spelfouten versus persoonlijke fouten, beoordelen van voordeel, game-reading en anticiperen, … allemaal aspecten die bij de opleiding tot Club Umpire aan bod komen.