Lid worden van Hasselt Stix kan online via onderstaand formulier in te vullen en het correcte bedrag over te schrijven op het rekening nummer van Hasselt Stix BE 74 7350 3175 9707. Vanaf dat moment ben je verzekerd en kan je meespelen met je team. Je krijgt aansluitend een betalingsbevestiging toegemaild. 

Alle info voor nieuwe leden vind je terug in onze welkomstbrochure .

Wie graag eerst even probeert, kan deelnemen aan de gratis Start 2 Hockey lessen tijdens de maand september en april en mei. 

Opgelet: onze sponsorcontracten lopen 31 december af. De club start begin 2024 met nieuwe outfits. 
Wie een wedstrijdtenue nodig heeft voor september 2023 mag contact opnemen met info@hasseltstix.be .

 

Lidgelden seizoen 2023 - 2024

SEIZOEN 2023-2024 Geboortejaar Lidgeld €
BASISLIDGELD U6 en U5 MultiMove 2018-2019 210
U7 2017 270
U8 2016 300
U9 en U10 2014-2015 320
U14, U12 en U11 2010-2013 340
U19 en U16 2005-2009 375
Dames en Heren vanaf 2004 390
Trimmers vanaf 2004 175
TOESLAGEN
& PACKAGES
Performance bijdrage 150
Package Techniek & Fysiektraining Outdoor 150
Package Indoor (trainingen & competitie) 175
Package Winter 175
S2H Start 2 Hockey U6 2018 185
Start 2 Hockey U7 2017 235
Start 2 Hockey U8-U19 2016 - 2005 270
TOELICHTING:    
Basislidgeld: omvat de lidmaatschapsbijdrage aan de VHL of KBHB, de verzekering, de deelname aan de competitie, het lidmaatschap bij Stix, de deelname aan de basistrainingen en competitie Outdoor, nutsvoorzieningen en de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen. De basistrainingen Outdoor bij Stix vatten aan begin augustus en lopen ononderbroken door (dus ook tijdens de winterperiode mits de weersomstandigheden het toelaten!) tot eind juni op basis van volgend schema:
-augustus en winterperiode: 1 training/week.
-overige maanden: 2 trainingen/week. 
Performance bijdrage: van toepassing in Bovenbouw (U14-U16-U19) en Senior voor alle spelers uit de 1ste teams, alsook voor de spelers in 2de e.v. teams die in Nationale competitie aantreden. De bijdrage omvat de extra sportieve en technische omkadering, de extra werkingskost van deze teams, alsook de toegang tot de georganiseerde 3de training tijdens het Outdoor-seizoen.
De bijdrage wordt automatisch met het basislidgeld in rekening gebracht.
Package Techniek & Fysiektraining Outdoor: een optionele 3de training voor alle spelers vanaf U9 (niet van toepassing voor spelers die onder de Performance-werking vallen!).
Stix moedigt alle spelers die individueel beter willen worden sterk aan deze 3de training te volgen.
De bijdrage zal later gefactureerd worden na individuele inschrijving van de speler.
Package Indoor (trainingen & competitie) of Package Winter: van alle spelers in een performance team wordt expliciet verwacht dat ze tijdens de winterperiode actief blijven hetzij door deel te nemen aan het Package Indoor (Indoor-trainingen en Indoor-competitie), hetzij door deel te nemen aan het Package Winter (omvat o.m. 2 on topic- trainingsmomenten per week (of een persoonlijk opgevolgd workout-programma) en de wintervoorbereiding op de 2de ronde).
Deze bijdrage wordt automatisch met het basislidgeld in rekening gebracht. Spelers zullen daarna gevraagd worden voor welke optie zij kiezen.

Spelers van de andere sportieve en recreatieve teams kunnen  vanaf U9 voor het package Indoor kiezen. Stix moedigt alle spelers aan om ook Indoor-hockey te volgen. De factuur volgt later bij inschrijving.  

 

Voorwaarden ledenbijdrage:

1. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen. Uw lidmaatschap wordt elk seizoen per 15 mei stilzwijgend verlengd.

2. Wilt u in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig uw lidmaatschap op door het hiervoor voorziene uitschrijfformulier in te vullen en op te slaan. Een opzegging van het lidmaatschap is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) vóór 15 mei van het lopende verenigingsjaar is gebeurd via dit formulier. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen of wegens schorsing zal er nooit een terugbetaling zijn van het lidgeld. Bij een opzegging na 15 mei blijf je € 75 verschuldigd voor het volgende seizoen voor Bonds- en administratiekosten. De opzegging wordt per automatische mail bevestigd en is pas daarmee definitief. Heb je na twee uur nog geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat.

3. Mededelingen over stopzetting aan coach, trainer, kapitein of medespeler, of verantwoordelijke, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging! De opzegging kan enkel en alleen middels het invullen en verzenden van dit formulier.

4. Hasselt Stix voorziet een gezinskorting vanaf het 3de betalende lid. Er zal een korting berekend worden van 50% op het basislidgeld van het jongste betalende familielid.

5. Alle bijdragen worden afzonderlijk gefactureerd en steeds via e-mail verzonden. Leden dienen onder meer daarom hun contactgegevens (met inbegrip van e-mailadres) te onderhouden in Twizzit. Facturen kunnen steeds daar geraadpleegd worden. Facturatie geschiedt aan het begin van een nieuw seizoen.

6. Alle facturen voor het komende seizoen worden verstuurd vóór 15 mei van het huidige seizoen en zijn ten laatste betaalbaar op 30 mei. Voor leden die hun bijdrage na 30 mei 2023 betalen, wordt het lidgeld verhoogd met 50 Euro. Indien niet voldaan vóór 1 september, wordt de betrokken speler daags nadien en zonder verdere voorafgaande verwittiging geschrapt bij de Belgische Hockeybond. Ze zijn dan niet langer verzekerd en mogen uitdrukkelijk niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

7. Betalingsafspraken zijn enkel mogelijk mits een eenvoudige contactname met onze penningmeester.

8. Als je lid wordt bij de club tussen 1 januari en 1 mei zal de helft van het lidgeld in rekening gebracht worden. 

9. Het rekeningnummer van Hasselt Stix is BE 74 7350 3175 9707.

10. Het lidgeld omvat een bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, verzekering, kosten voor trainingen en veldcompetitie, deelname in de (onderhouds-)kosten, nutsvoorzieningen en investeringen voor de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen. Niet inbegrepen in het lidmaatschap zijn de eigen benodigde sportuitrusting of bijdragen voor zaalhockey, tornooien e.a..

11. Door het lidgeld te betalen ga je akkoord met de 'afspraken met de ouders' en 'afspraken met de spelers', terug te vinden op de website. Voor meer informatie hieromtrent mail je naar secretaris@hasselstix.be .

12. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen, verklaart u ook kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van de club inzake verwerking van de persoonsgegevens door VZW Hasselt Stix. U kan de privacyverklaring HIER nalezen. 

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer je lid bent van een sportclub. Via onderstaande links vind je een invulformulier per mutualiteit. Zo kan je eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren.

 

Afstempelen kan elke zaterdag of zondag in het clubhuis, aan de wedstrijdtafel op de nieuwjaarsreceptie en vanaf februari elke woensdag in Kiewit om 14u.

Sponsors