Lid worden van Hasselt Stix kan online via onderstaand formulier in te vullen en het correcte bedrag over te schrijven op het rekening nummer van Hasselt Stix BE 74 7350 3175 9707. Vanaf dat moment ben je verzekerd en kan je meespelen met je team. Je krijgt aansluitend een betalingsbevestiging toegemaild.

Wie graag eerst even probeert, kan deelnemen aan de gratis Start 2 Hockey lessen tijdens de maand september en april en mei. Inschrijven hiervoor kan hier

 

Lidgelden seizoen 2022 - 2023

Groep Geboortejaar Lidgeld
U5 MultiMove 2018 165€
U6 2017 165€
U7 2016 210€
U8 2015 240€
U9 2014 250€
U10 2013 250€
U11 2012 265€
U12 2011 265€
U14 2010-2009 265€
U16 2008-2007 295€
U19 2006-2004 295€
Dames en Heren   320€
Trim   120€

Deze tarieven gelden voor betalingen die voor 1 september 2022 gebeuren. Voor leden die hun bijdrage na 1 september 2022 betalen, wordt het lidgeld verhoogd met 50 Euro.

 

Extra trainingen:

Extra bijdrage performanceteams (U14G1, U14B1, U16G1, U16B1, U19G1, U19B1) incl. derde techniek- en fysiektraining: 150 Euro
Techniek- & fysiektraining: 150 Euro 
Indoorhockey: 175 Euro (verplicht bij performance)
Keeperstraining: op uitnodiging
Dragflicktraining: op uitnodiging

Start 2 Hockey: gratis probeermaand in juni en september 2022
Start 2 Hockey spelers en speelsters (vanaf oktober 2022) 2017 (U6): 165 Euro
Start 2 Hockey spelers en speelsters (vanaf oktober 2022) 2016 (U7):  210 Euro
Start 2 Hockey spelers en speelsters (vanaf oktober 2022) 2015-2004 (U8-U19): 240 Euro

 

Voorwaarden ledenbijdrage:

1. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen. Uw lidmaatschap wordt elk seizoen per 10 mei stilzwijgend verlengd.

2. Wilt u in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig uw lidmaatschap op door het hiervoor voorziene uitschrijfformulier in te vullen en op te slaan. Een opzegging van het lidmaatschap is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) vóór 10 mei van het lopende verenigingsjaar is gebeurd via dit formulier. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen of wegens schorsing zal er nooit een terugbetaling zijn van het lidgeld. Bij een opzegging na 10 mei blijf je € 75 verschuldigd voor het volgende seizoen voor Bonds- en administratiekosten. De opzegging wordt per automatische mail bevestigd en is pas daarmee definitief. Heb je na twee uur nog geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat.

3. Mededelingen over stopzetting aan coach, trainer, kapitein of medespeler, of verantwoordelijke, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging! De opzegging kan enkel en alleen middels het invullen en verzenden van dit formulier.

4. Hasselt Stix voorziet een gezinskorting vanaf het 3de betalende lid. Er zal een korting berekend worden van 50% op het jongste betalende familielid.

5. Alle bijdragen worden afzonderlijk gefactureerd en steeds via e-mail verzonden. Leden dienen onder meer daarom hun contactgegevens (met inbegrip van e-mailadres) te onderhouden in Twizzit. Facturen kunnen steeds daar geraadpleegd worden. Facturatie geschiedt aan het begin van een nieuw seizoen.

6. Alle facturen voor het komende seizoen worden verstuurd voor 15/06 van het huidige seizoen en zijn ten laatste betaalbaar op 31 augustus. Voor leden die hun bijdrage na 1 september 2022 betalen, wordt het lidgeld verhoogd met 50 Euro. Indien niet voldaan vóór 1 december wordt de betrokken speler daags nadien en zonder verdere voorafgaande verwittiging geschrapt bij de Belgische Hockeybond. Ze zijn dan niet langer verzekerd en mogen uitdrukkelijk niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

7. Betalingsafspraken zijn enkel mogelijk mits gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de Raad van Bestuur. In geval een goedkeuring wordt toegestaan voor gespreide betaling, moet het totaal verschuldigde bedrag steeds voldaan worden vóór 31 december van het betreffende jaar tenzij anders overeengekomen.

8. Als je lid wordt bij de club tussen 1 januari en 1 mei zal de helft van het lidgeld in rekening gebracht worden. 

9. Het rekeningnummer van Hasselt Stix is BE 74 7350 3175 9707.

10. Het lidgeld omvat een bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, verzekering, kosten voor trainingen en veldcompetitie, deelname in de (onderhouds-)kosten, nutsvoorzieningen en investeringen voor de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen. Niet inbegrepen in het lidmaatschap zijn de eigen benodigde sportuitrusting of bijdragen voor zaalhockey, tornooien e.a..

11. Door het lidgeld te betalen ga je akkoord met de 'afspraken met de ouders' en 'afspraken met de spelers', terug te vinden op de website. Voor meer informatie hieromtrent mail je naar secretariaat@hasselstix.be .

12. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen, verklaart u ook kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van de club inzake verwerking van de persoonsgegevens door VZW Hasselt Stix. U kan de privacyverklaring HIER nalezen. 

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer je lid bent van een sportclub. Via onderstaande links vind je een invulformulier per mutualiteit. Zo kan je eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren.

 

Afstempelen kan elke zaterdag of zondag in het clubhuis, aan de wedstrijdtafel op de nieuwjaarsreceptie en vanaf februari elke woensdag in Kiewit om 14u.

Sponsors