1. Stimuleer de positieve sfeer en teamspirit in de ploeg.

2. Geef iedere speler de kans zich te ontwikkelen volgens zijn of haar mogelijkheden.

3. Meld iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon van Hasselt Stix

Respecteer de grenzen van de spelers. Machtsmisbruik, pestgedrag, intimidatie, verbaal of fysiek geweld of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag horen niet thuis op de club.

Bepaal, in overleg met de speler, welke informatie vertrouwelijk is en respecteer die vertrouwelijkheid.

4. Pas de sportieve visie van Hasselt Stix toe op training en tijdens de wedstrijden.

5. Houd je aan de afspraken van je werknemerscontract met Hasselt Stix.

6. Geef het goede voorbeeld: kom op tijd, werk samen met de andere trainers en coaches, wees aanwezig op elk teamoverleg van de trainers.
Werk samen: zorg samen voor eventuele vervanging bij afwezigheden.

7. Volg een Start to Coach opleiding voor je start als trainer.

8. Spelers bij Hasselt Stix krijgen de kans om training te geven en om teams te coachen, en worden hierin ondersteund of opgeleid.
Externen kunnen zich ook aanbieden bij de hoofdcoach. Indien er niet-ingevulde trainersuren zijn, kunnen ze in aanmerking komen om als trainer en of coach bij Hasselt Stix aan de slag te gaan. 

 

 1. Zorg dat je op tijd bent zowel voor de trainingen als voor de wedstrijd. Respecteer het afgesproken uur.
 2. Bij trainingen komen we samen per team aan de zijkanten van het veld en storen wij de andere trainende teams niet. Voor de training een rondje warmlopen voor alle teams vanaf U11.
 3. Om de hockey trainingen en wedstrijden veilig te laten verlopen letten we op volgende punten:
  • Draag de juist bescherming (scheenbeschermers, handschoen en bitje) en kleding (kunstgrasschoenen).
  • Draag geen juwelen en lang haar in een staartje.
  • Warm jezelf eerst altijd op.
  • Houd je stick laag, zwaai niet en haak niet in elkaar.
  • Sla geen ballen naar stilstaande spelers of groepen.
  • Bij een oefening op doel laten we de ballen in het doel liggen, en die naast gaan halen we vlug op.
  • Kleding en tassen in kleedkamer, dug-out of naast het veld.
 4. Draag zorg voor je hygiëne. Zoveel mogelijk douchen na de training en wedstrijd.
 5. Draag zorg voor en heb respect voor het materiaal en de infrastructuur van de club.
  • We gaan niet op de pionnen staan.
  • We verzamelen de ballen en het trainingsmateriaal na elke oefening en voor het partijtje begint rapen we alle ballen.
  • Geen kauwgum en lolly’s op het veld.
  • Na de wedstrijd en trainingen ruimen we de doelen op. (vanaf U14)
 6. Indien je niet kan komen trainen, verwittig dan steeds tijdig je trainer of coach.
 7. Vanaf U14 breng je steeds je identiteitskaart mee naar de wedstrijden.
 8. Draag bij wedstrijden je wedstrijdkleding, kunstgrasschoenen, scheenbeschermers en bitje. (vergeet ook je tweede paar sokken niet bij thuis wedstrijden).
 9. Zorg voor aangepaste kledij tijdens de trainingen. Kleed je in functie van de temperatuur en weersomstandigheden.
 10. Heb respect voor de trainer, coach, scheidsrechters, medespelers en tegenstanders.
  • Luister naar wat je trainer of coach je te zeggen heeft.
  • We gaan op een nette manier om met de scheidrechters en laten discussies over aan de kapitein of coach.
  • We lachen elkaar niet uit maar moedigen elkaar aan, we gedragen ons als (h)echte teamgenoten.
 11. Bespreek eventuele problemen met je trainer, coaches en/of de verantwoordelijke onderbouw / bovenbouw en/of de lijnverantwoordelijken.
 12. Fairplay dragen we hoog in het vaandel. Je bent een ambassadeur van de club.
 13. Hockey is een teamport. Gedraag je als een echte teamspeler!
 14. Zet je altijd in zowel op training als tijdens de wedstrijden.
 15. Vanaf U14 is het verplicht de scheidrechterscursus te volgen die 2x per jaar zal plaats zal vinden. Jeugdspelers van U16 tot U19 zullen ingeschakeld worden als scheidrechter om de thuiswedstrijden op zaterdag in goede banen te leiden. Dit zal door de verantwoordelijke scheidrechters gecoördineerd worden.
 16. Men moet een half jaar trainen alvorens te mogen deelnemen aan wedstrijden.
 17. Het is niet toegelaten langer dan een half jaar te trainen zonder wedstrijden te spelen. Er is een verplichte deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden vanaf het ogenblik dat de speler in een team is opgenomen. In de uitzonderlijke omstandigheid dat een speler aan een bepaalde wedstrijd niet kan deelnemen, dient de speler asap de Coach en Manager, of minstens het Sportief Comité, hierover te informeren (en in alle gevallen asap vóór de wedstrijd). Alle gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien, vallen ten laste van de speler die hierbij in gebreke is.
 18. In de teamgeest van onze club is het niet toegestaan om alleen de thuiswedstrijden te spelen.
 19. Een competiejaar loopt van augustus tot juni, als speler van een teamsport verbind je je dan ook dan ook steeds aan je team tot het einde van een lopend competitiejaar.
 20. Als club zijn we er ons bewust van dat we een verantwoordelijkheid hebben wat betreft sportweddenschappen en andere vormen van gokken. We weten uit onderzoek dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Het gokgedrag van sportclubleden is bovendien tienmaal meer risicovol.
  We zien het daarom als onze taak om te waken over het welzijn van onze leden in de context van de sportbeleving. We werken aan een omgeving waar de sportbeleving centraal staat, en gokken niet de norm is.
  De club zet haar leden nooit aan tot gokken, en organiseert zelf nooit sportweddenschappen in de club (met als enige mogelijke uitzondering een eenmalig ludiek fondsenwervingsinitiatief, met beperkte inzet en beperkte winst). Er wordt eveneens nooit in clubverband deelgenomen aan sportweddenschappen. De club zet in op gezonde sponsorwerving. Sponsoring door de goksector wordt daarbij maximaal vermeden.
  Jongeren en jongvolwassenen komen zo weinig mogelijk in contact met gokken (inclusief reclame en sponsoring). Minderjarigen mogen nooit deelnemen aan om het even welke vorm van kansspelen. Daarnaast laat de club ook niet toe dat er gegokt wordt op de sportprestaties van minderjarige sporters.
  Gokken op wedstrijden en competitie waarin je zelf speelt, of op een ploeg of sporter waar je zelf heel dicht bij staat (trainer, manager, …), is ten allen tijde verboden.
  We waken erover dat sportclubleden die problemen ervaren door deelname aan sportweddenschappen, geholpen en ondersteund worden. De club heeft hier een doorverwijzende rol met respect voor de melder en alle betrokkenen. We adviseren de persoon in kwestie om anoniem contact op te nemen met De Druglijn. Deze rol kan opgenomen worden door de club-API.

Hockey is een teamsport. Hockeyen bij Hasselt stix is geen vrijblijvende activiteit. Maximale aanwezigheid, teamgeest, discipline, inzet voor het team zowel op trainingen als tijdens de wedstrijden en het nakomen van gemaakte afspraken zijn dan ook heel belangrijk.

 1. Motiveer je kind om zich in te spannen en zijn best te doen op trainingen en in de wedstrijden.
 2. Moedig je kind aan om stipt en beleefd te zijn en respect te hebben voor trainers, coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigden en de infrastructuur.
 3. Toon interesse in waar je kind mee bezig is en ga zoveel mogelijk naar de wedstrijden kijken.
 4. Hockey is een teamsport die georganiseerd wordt onder vorm van trainingen en wedstrijden. Van zodra een speler in een team is opgenomen, is er een verplichte deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden van zijn/haar team. In de uitzonderlijke omstandigheid dat een speler aan een bepaalde training of wedstrijd niet kan deelnemen, verwittig de Coach en Manager dan tijdig over afwezigheid. De studie heeft voorrang op de hockey. Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit eveneens gemeld te worden, maar hier zal steeds begrip voor getoond worden.
 5. Tijdens de trainingen is Hasselt stix verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf 15 minuten voor aanvang van de training tot 15 minuten na de training. Kom je kind aan de kleedkamers of veld afzetten en ophalen. En kijk af en toe eens waar je kind op training mee bezig is. Bij de thuiswedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment 30 minuten voor een thuiswedstrijd tot 15 minuten na de wedstrijd. Bij uitwedstrijden vanaf vertrek tot terugkomst aan de terreinen van Hasselt Stix. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken met de coaches als je als ouder niet aanwezig bent tijdens de thuiswedstrijden of uitwedstrijden.
 6. Ouders zijn voor en na de wedstrijd niet toegelaten in de kleedkamers. Uitgezonderd voor de U7 tot en met U10.
 7. Iedereen wint graag doch niet het resultaat maar wel de spelkwaliteit, de spelvreugde, de wedstrijdmentaliteit, “de wil om te winnen” moeten primeren.
 8. Moedig als supporter op een positieve manier je team aan. Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden! Breek niemand af. Kortom blijf sportief en gezond enthousiast voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar teammaatjes, de trainer en coaches, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 9. Supporter tijdens de wedstrijd van achter de omheining. Hou wat afstand t.o.v. je kind(eren) en sta niet vlak naast het veld of vlak achter of naast de goal.
 10. Wees geen trainer. Trainingen, eventuele sancties, teamopstelling, richtlijnen tijdens de wedstrijden, wissels en vervangingen behoren tot het takenpakket van de trainer of coach.
 11. Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, of vragen heeft, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de coaches/trainer en/of de verantwoordelijke onderbouw / bovenbouw en/of de lijnverantwoordelijken.
 12. Een hockeyclub is een vereniging die in belangrijke mate door vrijwilligers wordt gedragen. Alle hulp, groot of klein, is dan ook steeds welkom om verder te kunnen groeien tot één grote Stix-familie. Een familiale betrokkenheid is eigen aan deze mooie sport; ouders dienen bij de inschrijving van het kind dan ook rekening te houden dat zij een bijdrage leveren aan het team door zich te engageren als Manager, Coach of Scheidsrechter (opleidingen hiertoe worden voorzien), of in een andere vrijwilligersfunctie.
 13. In overleg met coaches, trainers en de sportief verantwoordelijken wordt bekeken hoe nieuwe spelers kunnen worden ingepast.
 14. Om zeker te kunnen deelnemen aan de competitiewedstrijden dient iedereen ingeschreven te staan via onze website en het lidgeld te hebben voldaan. Vul het formulier op de website volledig in!
 15. Uitschrijven dient voor 15 mei te gebeuren door gebruik te maken van het uitschrijfformulier op de website.
 16. Men moet een half jaar trainen alvorens te kunnen deelnemen aan wedstrijden.
 17. Het is niet toegelaten langer dan één jaar te trainen zonder wedstrijden te spelen.
 18. In de teamgeest van onze club is het niet toegestaan om alleen de thuiswedstrijden te spelen.
 19. Een competiejaar loopt van augustus tot juni, een speler van een teamsport verbindt zich dan ook dan ook steeds aan zijn/haar team tot het einde van een lopend competitiejaar.
 20. Houd uw gegevens up to date in Twizzit en zet er een leuke foto op van uw kind.
Sponsors
Verjaardagen
07/12
Andy Beeken
07/12
Milo Hardy
08/12
Kaspar Stevens
08/12
Timo Mantoni
08/12
Katrien Ketelslagers
09/12
Matties Robijns
09/12
Finn Rutten
09/12
Iver van de Zand
10/12
Sabrina Pulinx
10/12
Jo Hendrix