Hockey is een teamsport. Hockeyen bij Hasselt stix is geen vrijblijvende activiteit. Maximale aanwezigheid, teamgeest, discipline, inzet voor het team zowel op trainingen als tijdens de wedstrijden en het nakomen van gemaakte afspraken zijn dan ook heel belangrijk.

 1. Motiveer je kind om zich in te spannen en zijn best te doen op trainingen en in de wedstrijden.
 2. Moedig je kind aan om stipt en beleefd te zijn en respect te hebben voor trainers, coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigden en de infrastructuur.
 3. Toon interesse in waar je kind mee bezig is en ga zoveel mogelijk naar de wedstrijden kijken.
 4. Hockey is een teamsport die georganiseerd wordt onder vorm van trainingen en wedstrijden. Van zodra een speler in een team is opgenomen, is er een verplichte deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden van zijn/haar team. In de uitzonderlijke omstandigheid dat een speler aan een bepaalde training of wedstrijd niet kan deelnemen, verwittig de Coach en Manager dan tijdig over afwezigheid. De studie heeft voorrang op de hockey. Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit eveneens gemeld te worden, maar hier zal steeds begrip voor getoond worden.
 5. Tijdens de trainingen is Hasselt stix verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf 15 minuten voor aanvang van de training tot 15 minuten na de training. Kom je kind aan de kleedkamers of veld afzetten en ophalen. En kijk af en toe eens waar je kind op training mee bezig is. Bij de thuiswedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment 30 minuten voor een thuiswedstrijd tot 15 minuten na de wedstrijd. Bij uitwedstrijden vanaf vertrek tot terugkomst aan de terreinen van Hasselt Stix. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken met de coaches als je als ouder niet aanwezig bent tijdens de thuiswedstrijden of uitwedstrijden.
 6. Ouders zijn voor en na de wedstrijd niet toegelaten in de kleedkamers. Uitgezonderd voor de U7 tot en met U10.
 7. Iedereen wint graag doch niet het resultaat maar wel de spelkwaliteit, de spelvreugde, de wedstrijdmentaliteit, “de wil om te winnen” moeten primeren.
 8. Moedig als supporter op een positieve manier je team aan. Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden! Breek niemand af. Kortom blijf sportief en gezond enthousiast voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar teammaatjes, de trainer en coaches, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 9. Supporter tijdens de wedstrijd van achter de omheining. Hou wat afstand t.o.v. je kind(eren) en sta niet vlak naast het veld of vlak achter of naast de goal.
 10. Wees geen trainer. Trainingen, eventuele sancties, teamopstelling, richtlijnen tijdens de wedstrijden, wissels en vervangingen behoren tot het takenpakket van de trainer of coach.
 11. Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, of vragen heeft, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de coaches/trainer en/of de verantwoordelijke onderbouw / bovenbouw en/of de lijnverantwoordelijken.
 12. Een hockeyclub is een vereniging die in belangrijke mate door vrijwilligers wordt gedragen. Alle hulp, groot of klein, is dan ook steeds welkom om verder te kunnen groeien tot één grote Stix-familie. Een familiale betrokkenheid is eigen aan deze mooie sport; ouders dienen bij de inschrijving van het kind dan ook rekening te houden dat zij een bijdrage leveren aan het team door zich te engageren als Manager, Coach of Scheidsrechter (opleidingen hiertoe worden voorzien), of in een andere vrijwilligersfunctie.
 13. In overleg met coaches, trainers en de sportief verantwoordelijken wordt bekeken hoe nieuwe spelers kunnen worden ingepast.
 14. Om zeker te kunnen deelnemen aan de competitiewedstrijden dient iedereen ingeschreven te staan via onze website en het lidgeld te hebben voldaan. Vul het formulier op de website volledig in!
 15. Uitschrijven dient voor 15 mei te gebeuren door gebruik te maken van het uitschrijfformulier op de website.
 16. Men moet een half jaar trainen alvorens te kunnen deelnemen aan wedstrijden.
 17. Het is niet toegelaten langer dan één jaar te trainen zonder wedstrijden te spelen.
 18. In de teamgeest van onze club is het niet toegestaan om alleen de thuiswedstrijden te spelen.
 19. Een competiejaar loopt van augustus tot juni, een speler van een teamsport verbindt zich dan ook dan ook steeds aan zijn/haar team tot het einde van een lopend competitiejaar.
 20. Houd uw gegevens up to date in Twizzit en zet er een leuke foto op van uw kind.