1. Stimuleer de positieve sfeer en teamspirit in de ploeg.

2. Geef iedere speler de kans zich te ontwikkelen volgens zijn of haar mogelijkheden.

3. Meld iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon van Hasselt Stix

Respecteer de grenzen van de spelers. Machtsmisbruik, pestgedrag, intimidatie, verbaal of fysiek geweld of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag horen niet thuis op de club.

Bepaal, in overleg met de speler, welke informatie vertrouwelijk is en respecteer die vertrouwelijkheid.

4. Pas de sportieve visie van Hasselt Stix toe op training en tijdens de wedstrijden.

5. Houd je aan de afspraken van je werknemerscontract met Hasselt Stix.

6. Geef het goede voorbeeld: kom op tijd, werk samen met de andere trainers en coaches, wees aanwezig op elk teamoverleg van de trainers.
Werk samen: zorg samen voor eventuele vervanging bij afwezigheden.

7. Volg een Start to Coach opleiding voor je start als trainer.

8. Spelers bij Hasselt Stix krijgen de kans om training te geven en om teams te coachen, en worden hierin ondersteund of opgeleid.
Externen kunnen zich ook aanbieden bij de hoofdcoach. Indien er niet-ingevulde trainersuren zijn, kunnen ze in aanmerking komen om als trainer en of coach bij Hasselt Stix aan de slag te gaan.