In de eerste 10 jaar van haar bestaan is Hasselt Stix uitgegroeid tot de toonaangevende hockeyclub in Limburg. Om onze sportieve doelstellingen te ondersteunen hebben wij de voorbije jaren veel geïnvesteerd.

Onze doelstellingen waren:

 • In elke leeftijdscategorie voor zowel jongens als meisjes competitiehockey aanbieden.
 • In de oudere jeugdreeksen zowel prestatie- als breedtehockey kunnen aanbieden.
 • Uitbouwen van een Dames- en Herenteam vanuit onze eigen jeugd.

 

Hasselt Stix heeft momenteel in elke leeftijdscategorie jeugdteams in competitie, waarbij we zowel performance als sportief of recreatief hockey kunnen aanbieden. Niet alleen hebben we verschillende jeugdteams die inmiddels in de prestatieve nationale competitie spelen, in verschillende jeugdcategorieën hebben we tot 4 breedteniveaus. Daarnaast heeft Hasselt Stix ook reeds 2 Dames- en 2 Herenteams in competitie, waardoor ons tweepijlerbeleid ‘prestatief’ en ‘recreatief’ ook al vorm heeft gekregen bij de senioren. Tevens zijn we volledig zelfvoorzienend in trainers en coaches, en beschikken we over een eigen uitgebreide scheidsrechterpoule op de diverse niveaus.

In de komende jaren willen we de club sportief verder uitbouwen. Hasselt Stix ambieert hierbij een club te zijn met een hele goede jeugdwerking zowel in recreatief, sportief als prestatiegericht hockey, en met een aansluitend senior-aanbod. De beschikbaarheid over een eigen sporttechnische site en infrastructuur zal hierbij een belangrijke rol spelen.

 

Waar willen we de komende 5 jaar sportief naar toe?

 • Goede jeugdopleiding verder blijven uitbouwen.
 • Verdere uitbouw van breedtehockey in elke leeftijdscategorie, zowel bij de jeugd als bij de senioren.
 • Nationaal hockey over de volledige lijn in de jeugdteams U14 t/m U19 en dit zowel bij jongens als meisjes.
 • Het 1ste Dames- en 1ste Herenteam op voldoende hoog niveau voor aansluiting van onze eigen performance jeugdreeksen; naast een 2de ook een 3de Dames- en Herenteam voor aansluiting van al onze recreatieve jeugd.
 • Meer vorming van eigen gediplomeerde trainers en coaches op de verschillende niveaus (Aspirant Initiator, Initiator, Instructeur B).
 • Continu vormen van eigen scheidsrechters op de verschillende niveaus (Theoretisch Scheidsrechter, Club Umpire, Nationaal Jeugdscheidsrechter en Nationaal Scheidsrechter).
 • Eigen beheer van 2 hoogwaardige hockeyvelden en clubhuis.

 

Daartoe werken we met een opleidingsplan:

 • Actieve promotieprogramma’s zoals Hockey2School, Start2Hockey, …
 • 2 of 3 trainingen per week voor alle spelers.
 • Maximaal aanbod van hockeytrainingen, ook in augustus, december, januari en juni.
 • Hockeycamps en -clinics tijdens de schoolvakanties.
 • Aanbod van Indoor-hockey tijdens de wintermaanden.
 • Eigen gediplomeerde, professionele trainers.
 • Vorming van gediplomeerde trainers en coaches uit onze eigen jeugd (Coach Academy).
 • Vorming van gediplomeerde scheidsrechters (Umpire Academy).
 • Ondersteuning van de managers en hun teams, en communicatieverbetering tussen de sportieve werking en de teams (Club Manager Academy).
 • Ondersteuning aan de papa’s en mama’s die de functie van manager, coach of scheidsrechter op zich nemen.

 

Hockey is een teamsport met georganiseerde competitiewedstrijden. Van zodra een speler in een team is opgenomen, is er een verplichte deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden van zijn/haar team; dit geldt zowel in de sportieve of recreatieve teams als in de performance teams. Om zich zo goed mogelijk op de wedstrijden voor te bereiden is er onze spelersopleiding met 2 tot 3 trainingen per week.

De basis van onze spelersopleiding is in de eerste plaats het ontwikkelen van balvaardige spelers. We willen vooral verzorgd aanvallend en controlerend defensief spelen vanuit een goede organisatie. Tot en met de U12 primeert de (individueel) technische scholing. Tijdens de wedstrijden willen we deze spelers stimuleren om hockey “te durven” spelen en zelf keuzes te leren maken: de bal juist controleren, een actie durven maken en vooral de vrije ruimte opzoeken.

In de jeugdreeksen waar we meerdere teams per leeftijdscategorie hebben, selecteren we door vanaf de leeftijd van U10 à U12 zodat we de teams in verschillende competities kunnen inschrijven. Zo kan elke speler op zijn of haar niveau wedstrijden spelen en groeien in de hockeysport. Soms kan er ook gekozen worden om 2 leeftijden bij elkaar te zetten die qua hockeyniveau bij elkaar aanleunen.

De teamsamenstellingen gebeuren door het Sportief Comité met advies van de coaches en trainers en eventueel middels testen en selectiewedstrijden. In de regionale divisies zijn er 2 competitierondes per schooljaar. Na de eerste seizoenshelft kunnen de teamsamenstellingen wijzigen, om zo nieuwe spelers te kunnen laten starten in de competitie. 

De teamsamenstellingen gebeuren op basis van de volgende 3 principes:

 1. Zoveel mogelijk op eigen leeftijd spelen.
 2. Zoveel mogelijk spelgelegenheid voor alle spelers.
 3. Doorselectie waar dit nodig is of kan.

 

Spelers die prestatiegerichte teams in VHL1 of op nationaal niveau ambiëren, worden voortdurend beoordeeld op basis van hun aanwezigheid, hun inzet, gedrag, prestaties en waarde in het team. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot een tussentijdse (de-)selectie en tevens groeikansen bieden voor andere spelers. De samenstelling van een performance team is dus niet vast en kan tijdens het competieseizoen én voor elke wedstrijd wijzigen. 

Lees hier het Sport Developing Plan na zoals het voorgesteld werd tijdens het infomoment voor alle ouders op 24 mei 2023. 

Het Sportief Comité zal in juni 2023 de teamindeling volledig uitwerken, en dat volgens onze Sportieve Visie en de toelichting op de Algemene Vergadering

De definitieve teamindelingen worden op 27 juni 2023 gepubliceerd, vervolgens wordt er op 28 en 29 juni formele contactmomenten georganiseerd voor ouders en spelers die hier vragen over hebben (Onderbouw van 17:00h-19:00h en Bovenbouw van 19:00h-21:00h). Met deze informatie hopen we u een beter inzicht te geven in dit proces en de timing ervan, we danken u vriendelijk om dit te respecteren.

 

Bij U7, U8 en U9 in alle divisies en vanaf U10 in VHL 2, 3 en 4 speelt elke speler evenveel wedstrijdminuten. Vanaf U10 in VHL1 en op nationaal niveau beslist de coach binnen de richtlijnen van het Sportief Comité over de speeltijd van de spelers.

Alle teams spelen in hetzelfde systeem. Tot en met U12 spelen we het vliegtuigsysteem; vanaf U14 spelen we in een diamant-opstelling of in een 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2.

 

Wintertrainingen en Indoor hockey

Tijdens de winterperiode november tot februari trainen de spelers van de performance teams Bovenbouw en Senior door. Ofwel kan hier gekozen worden voor het “Package Indoor”, bestaande uit 2 trainingen voor Indoor-hockey en de Indoor-competitie, ofwel voor het “Package Winter”, dat 2 on topic-trainingsmomenten omvat (eventueel in combinatie met een individueel workout-programma). 

Ook alle breedteteams vanaf U9 worden sterk aangemoedigd om aan de Indoor-competitie deel te nemen. Deze teams kunnen zich begin september inschrijven voor het "Package Indoor"mits het team over een gediplomeerde Indoor-Scheidsrechter, een Coach en een Manager beschikt, en trainen dan ook tijdens de wintermaanden in zaal. Voor de spelers van sportieve of recreatieve teams die niet deelnemen aan de Indoor-competitie wordt tijdens de wintermaanden 1 outdoor-training per week voorzien.

De indeling en samenstelling van de Indoor-teams zijn anders dan deze van de Outdoor-teams, wedstrijden worden immers enerzijds met een ander teamaantal gespeeld en anderzijds betreft Indoor-hockey ook een heel andere sport. Zo kan het ook gebeuren dat spelers uit sportieve of recreatieve teams een aansluiting vinden bij de performance teams voor de Indoor-competitie.

 

Voor de sportieve werking van Hasselt Stix verwijzen we graag naar het Sportief Organogram.

De presentatie van de Sportieve Visie op de Algemene Vergadering kan hier teruggevonden worden.

 

STIX to fairplay-waarden

 • Deelnemen aan de competitie-wedstrijden
 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn op trainingen (bij performance teams geldt altijd aanwezig zijn)
 • Alleen positief aanmoedigen
 • Fairplay en respect voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
 • Laat de coach coachen, laat de scheidsrechter fluiten tijdens de wedstrijd
 • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig
 • Durf erkennen dat de tegenstrever sterker is
 • Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid
 • Erken de inzet van de vele vrijwilligers op en naast het veld
 • Respecteer de infrastructuur en het materiaal
 • Hockey vraagt een familiale betrokkenheid. Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport!