Huishoudelijk reglement Hasselt Stix

 

Scheidsrechtervereisten voor wedstrijden volgens het reglement VHL/KBHB

In de divisies waarin de teams van Hasselt Stix in 2021-2022 spelen, worden de Scheidsrechters voor de competitiewedstrijden als volgt toegewezen:

 • U7 t/m U8: 1 scheidsrechter van de thuisclub (geen diploma-vereisten).
 • U9 t/m U12: 2 scheidsrechters van de thuisclub (geen diploma-vereisten).
 • U14 t/m U19 in divisie VHL2, VHL3 en VHL4: 2 scheidsrechters van de thuisclub (vanaf U14 is min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • U14 t/m U19 in divisie VHL1: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (vanaf U14 is min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • U14 in divisie Nationaal 1: één Nationale Jeugdscheidsrechter of Nationale Scheidsrechter, aangeduid door de KBHB, en één Club Umpire van het thuisteam.
 • U16 in divisie Nationaal 1: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • Dames en Heren in divisie Nationaal 3 Belgian League: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • Dames en Heren in Open League VHL1 t/m VHL3 en Heren in Heren Lagere: 2 scheidsrechters van de thuisclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • Indoor alle leeftijden in VHL en in Nationaal 1: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter Indoor verplicht).

 

Scheidsrechteraanduidingen en verantwoordelijkheid van elk team

 1. Thuiswedstrijden outdoor

Voor de thuiswedstrijden outdoor hanteert Hasselt Stix een systeem van centrale scheidsrechter-aanduidingen met bijdrage van elk jeugdteam:

 • Elk team vanaf U9 t/m U19 committeert zich middels de teaminschrijving aan een bijdrage van minimaal 2 beschikbare (kandidaat) scheidsrechters voor elke thuiswedstrijd (dit geldt ook voor de teams die voor hun wedstijden nationale jeugdscheidsrechters toegewezen krijgen van de KBHB).
 • De personen die als scheidsrechter zullen optreden, schrijven zichzelf voorafgaand aan de competitie in bij de bond via de website van Hasselt Stix. Spelers of stafleden van het team die ook scheidsrechter worden, zijn sowieso ingeschreven. Ouders die als scheidsrechter zullen optreden dienen zich als “vrijwilliger” in te schrijven (het inschrijvingsgeld is voor rekening van Stix).
 • De manager van elk team geeft uiterlijk 1 week op voorhand zijn scheidsrechters door voor de volgende thuiswedstrijd aan de verantwoordelijke arbitrage (een opgave voor meer competitiedagen is natuurlijk ook mogelijk).
 • De opgegeven scheidsrechters zijn op deze thuisspeeldag(en) beschikbaar en kunnen, rekening houdende met reglement, niveau, ervaring, voorkeuren en wensen, ingezet worden ofwel (en bij voorkeur) op de thuiswedstrijd van het eigen team, ofwel op de wedstrijd voorafgaand of volgend op de eigen wedstrijd van zelfde spelvorm (6x6, 8x8 of 11x11). Elke individuele scheidsrechter kan ook bijkomende spelvormen opgeven waarvoor hij/zij ingezet wil worden. Bijvoorbeeld: een scheidsrechter die bij U12 behoort, kan ofwel (en bij voorkeur) op het eigen team van U12 opgesteld worden, ofwel op een aangrenzende wedstrijd van U10, U11 of U12. Deze scheidsrechter kan ook in aanmerking komen voor 11x11 indien hij/zij dit zelf heeft opgegeven. Samen met onze ‘vaste kern’ vormen zij de scheidsrechterpoule voor elke speeldag.
 • De aanduidingen van de scheidsrechters uit deze beschikbare poule voor de verschillende thuiswedstrijden wordt door de verantwoordelijke arbitrage gedaan (incl. de administratie in Sportlink), en dit met volgend principe:
  • De thuiswedstrijden U7 t/m U9 worden begeleid door jeugdspelers uit U14 t/m U19 (middels een beurtrolsysteem), of door papa’s en mama’s van de spelende U7 t/m U9 teams.
  • De thuiswedstrijden U10 t/m U12 worden door papa’s en mama’s van de spelende U10 t/m U12 teams, door Theoretische Scheidsrechters in opleiding, door Theoretische Scheidsrechters, of door Club Umpires gefloten.
  • De thuiswedstrijden U14 t/m U19, Heren en Dames worden door theoretische scheidsrechters of door club umpires gefloten.
 • Deze aanduidingen worden een 5-tal dagen vóór elke wedstrijd, of van zodra gekend, aan de scheidsrechters gecommuniceerd middels email, Messenger en de Belgian Hockey app.
 • Aangeduide scheidsrechters kunnen zich na aanduiding niet afmelden bij de cel arbitrage: een afmelding dient door het team tot wie de scheidsrechter behoort, zelf opgelost te worden (incl. de aanpassing in Belgian Hockey app).
 • De cel arbitrage voorziet de opleiding en de begeleiding van scheidsrechters. Bij de start van elke competitie wordt er een instroomvergadering georganiseerd, er worden scheidsrechteropleidingen voorzien en tevens verschillende coaching-sessies op het veld tijdens de wedstrijden.

Een team dat voor één of meerdere thuiswedstrijden niet voldoet aan de verplichte beschikbaarheidstelling van 2 scheidsrechters krijgt voor die wedstrijd(en) geen scheidsrechters toegewezen vanuit de centrale aanduidingen, en zal voor die wedstrijd(en) zelf haar scheidsrechters moeten regelen (incl. de registratie in de Belgian Hockey app):

 • Ofwel via eigen voorziening, ofwel via de tegenstander, ofwel via een commercieel (betaald) platform (zoals bv. GoNestor).
 • Er kan geen beroep gedaan worden op scheidsrechters die terzelfdertijd al een thuisbijdrage-commitment hebben (tenzij deze geen aanduiding hebben).
 • Betaling aan Stix-leden om thuiswedstrijden te fluiten is niet toegelaten.
 • Indien blijkt dat er geen scheidsrechters zijn, dan zal het sportief reglement van de VHL/KBHB toegepast worden (maar beter is natuurlijk deze situatie te voorkomen door te voldoen aan de bijdrage van 2 scheidsrechters per thuiswedstrijd):
  • Onder U14 = er wordt geen wedstrijd gespeeld.
  • Vanaf U14 = het team duidt eigen spelers aan die de wedstrijd zullen fluiten (en dus niet deelnemen aan de wedstrijd).

De teams en de verantwoordelijke personen dienen er ook altijd rekening mee te houden dat boetes die door de VHL of KBVH toegekend worden voor nalatigheden t.a.v. het wedstrijdblad en onregelmatigheden in het wedstrijdgebeuren en -verloop  (zie Barema's-VHL) voor rekening zijn van het overtredende team/de nalatige persoon.

 

 1. Uitwedstrijden outdoor

De teams die voor uitwedstrijden outdoor een eigen scheidsrechter moeten voorzien (bij U10 t/m U19 voor de divisies VHL1 en bij Dames en Heren) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De manager vult in deze gevallen hun eigen uit-scheidsrechter in de Belgian Hockey app in.

 

 1. Wedstrijden indoor

Voor alle wedstrijden indoor zijn de teams zelf verantwoordelijk voor de scheidsrechtervoorziening. Ook hier vult de manager in de Belgian Hockey app zelf hun scheidsrechters in. De cel arbitrage voorziet vóór aanvang van het indoorseizoen in de opleiding tot indoor scheidsrechter.

 

Wedstijdoutfits spelers

De kledij van de spelers van eenzelfde team dient volledig uniform te zijn tijdens de wedstrijd. Spelers die niet uniform zijn, kunnen door de scheidsrechters geweigerd worden om aan de wedstrijd deel te nemen. Beenbeschermers en gebitsbescherming zijn verplicht tijdens de hele wedstrijd.

Alle spelers dienen zich te voorzien van de volgende officiële wedstrijduitrusting:

 • Spelers in de regionale competitie: de officiële donkerblauwe tenue (shirt, short/rok en kousen), de officiële lichtblauwe reservekousen en een uniform hesje.
 • Spelers in de nationale competitie: de officiële donkerblauwe tenue (shirt, short/rok en kousen), het officiële witte shirt, de officiële lichtblauwe reservekousen en de officiële witte reservekousen.

Alle spelers dienen bij elke wedstrijd steeds de volledige wedstrijduitrusting bij zich te hebben (dus ook de reserve-kousen en shirts of hesjes).

Indien de kleuren van de beide teams te weinig onderscheidend zijn van mekaar, dan dient het bezoekende team zich aan te passen door een ander shirt/hesje aan te trekken en/of andere kousen aan te trekken.

Elk team voorziet zich van enige stukken (ongenummerde) reservekledij (bv. ter vervanging van bebloede kledij) alsook over de benodigdheden om die kledij in dringende gevallen te benummeren.

Eventuele bijkomende kledingstukken (uitstekende onderkleding) dienen van dezelfde hoofdkleur te zijn als het overeenstemmende deel van zijn uitrusting, en tevens uniform voor heel het team.

Extra kledij (tenzij onderkleding) en hoofdbedekking zijn niet toegelaten tijdens de wedstrijden. Handschoenen zijn toegelaten zolang zij de natuurlijke grootte van de hand niet aanmerkelijk vergroot.

De kleur van de kledij van de keepers moet voldoende afwijkend zijn van de kledij van de 2 teams.

Vanaf U14 dient het shirt van elke speler het spelersnummer te bevatten. De vermelding van de naam is enkel verplicht in Eredivisie senior Belgian League.

 

Kwalificatie spelers - opstelling

 1. Senioren

Elk team dient een kern samen te stellen die minstens uit 14 spelers moet bestaan. Een speler mag altijd opgesteld worden in een team met een hoger kwalificatieniveau. Een team mag maximum 2 spelers per wedstrijd opstellen met het onmiddellijk hogere kwalificatieniveau.

 

 1. Jeugdspelers

Spelers gekwalificeerd in U7 t/m U10 mogen in de 2 onmiddellijk hogere leeftijdscategorieën opgesteld worden. Om in een 3de hogere leeftijdscategorie opgesteld te worden dient eerst een goedkeuring van de bond bekomen te worden.

Spelers gekwalificeerd in U11 t/m U19 mogen in de onmiddellijk hogere leeftijdscategorie opgesteld worden. Om in een 2de hogere leeftijdscategorie opgesteld te worden dient eerst een goedkeuring van de bond bekomen te worden.

Spelers die de leeftijd van 16 jaar bereiken op uiterlijk 31/12 van het lopende seizoen mogen opgesteld worden bij de volwassenen vanaf het begin van het seizoen.

Jeugdspelers mogen maximum aan 3 wedstijden deelnemen per competitiewedstrijd.

Een team mag maximum 2 spelers opstellen die dezelfde dag al met een ander team van dezelfde leeftijdscategorie hebben meegespeeld.

Gedurende de laatste 2 speeldagen van de 1ste of 2de ronde alsook gedurende de Play-Offs en barrages mag een team maximaal 2 spelers opstellen die niet minstens de helft van de wedstrijden bij dat team hebben gespeeld in de ronde in kwestie. Deze bepaling geldt niet voor een speler die in een hogere leeftijdscategorie dan de zijn speelt voor de wedstrijden in deze hogere leeftijdscategorie.

 

Kwalificatie spelers - kennis van de spelregels vereist vanaf U14

Jeugdspelers vanaf leeftijdsklasse U14 moeten verplicht slagen op een theoretische toets over de spelregels, om speelgerechtigd te zijn, en dus aan de competitie te kunnen deelnemen, ongeacht het team waarin ze opgesteld worden:

 • Alle spelers vanaf geboortejaar 2008 en ouder moeten uiterlijk geslaagd zij vóór de start van de 1ste ronde.
 • De spelers met geboortejaar 2009 moeten uiterlijk geslaagd zijn vóór de start van de 2de ronde
 • De spelers die ook indoor-competitie willen spelen moeten ook slagen voor de indoor-toets en dit uiterlijk vóór hun 1ste indoor-wedstrijd.

De kennis van de spelregels wordt getoetst aan de hand van het e-learning examen Drillster, zoals reeds gebruikt wordt voor het behalen van het theoretisch scheidsrechterdiploma. 

Het Drillster-platform bevat 7 drills om de verschillende spelregels aan te leren (en waarop men zoveel mag oefenen als men wil), en daarnaast een examenmodule 'outdoor' en een examenmodule 'indoor'. Om te slagen dient men minimum 80% te halen op elke module van de toets, en men beschikt slechts over 2 pogingen (vanaf de toekenning van een 3de poging geldt een administratieve boete).

Om gebruik te kunnen maken van dit Drillster-platform, heeft de speler een login nodig. De spelers die verplicht moeten slagen om wedstrijden te kunnen meespelen, krijgen automatisch uit Sportlink een mail toegestuurd op het mailadres dat bij hun lidmaatschap geregistreerd staat voor de activatie van hun login. Andere spelers kunnen een login aanvragen aan arbitrage@hasseltstix.be.

De manager van elk U14-team en ouder stuurt de spelers aan om tijdig hun toets af te leggen en waakt er over dat een speler pas opgesteld wordt nadat hij/zij ook geslaagd is. Stelt het team een speler op die niet geslaagd is, dan geldt er een financiële boete en uiteindelijk een forfait. Spelers die al een scheidsrechterdiploma hebben, zijn vrijgesteld (gezien zij al geslaagd zijn op deze toets).

 

Terreinafgevaardigde verplicht bij alle groot-veldwedstrijden

Voor de wedstrijden Outdoor op groot veld (=vanaf U14) dient de Manager van het thuisspelend team een Terreinafgevaardigde aan te duiden voor de duur van de wedstrijd. De Manager vult deze persoon in op het wedstrijdblad. Dit kan bijvoorbeeld één van de ouders van de spelers van de thuisteam zijn, iemand van de Bestuursraad of van het Sportief Bestuur, … maar mag niet tegelijkertijd een Staflid zijn die al op het wedstrijdblad staat. Let wel: enkel een persoon die ook effectief lid is (speler, vrijwilliger, …) kan gekozen worden.

De Terreinafgevaardigde is, naast de scheidsrechters en de spelers, de enige die het veld mag betreden (na akkoord van de scheidsrechters). De Terreinafgevaardigde meldt zich uiterlijk 15 minuten vóór de wedstrijd bij de scheidsrechters (en is natuurlijk gedurende de hele wedstrijd aanwezig aan het terrein tussen de 2 dug-outs). De Terreinafgevaardigde moet een armband dragen.

De taken van de Terreinafgevaardigde zijn de volgende:

 • Vóór de wedstrijd: zorgen dat de veldinrichting zoals doelen, cornervlaggen, EHBO-kist en 4 strafbankjes klaarstaan; zorgen dat het wedstrijdblad ten laatste 30 min. vóór de wedstrijd door beide teams ingevuld wordt; ter beschikking stellen van het wedstrijdblad aan de Scheidsrechters.
 • Tijdens de wedstrijd: verantwoordelijk voor het gedrag van de leden op de bank en voor de personen rond het veld; toezicht op spelerswissels; ten allen tijde beschikbaar tussen de 2 dug-outs.
 • Na de wedstrijd: toezien dat het wedstrijdblad wordt vervolledigd en gevalideerd door de Scheidsrechters; toezien op afruimen veldinrichting door het thuisteam dat de wedstrijd gespeeld heeft (indien er geen volgende wedstrijd volgt).

Ter beschikking staan van de scheidsrechters.

 

Wedstrijdblad en wedstrijdverloop

De Manager beheert het wedstrijdblad van zijn of haar team via de Belgian Hockey App (zie Belgium Hockey App - handleiding voor MANAGER! - Hockey Belgium).

Uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd moet de Manager het wedstrijdblad ingevuld en doorgestuurd hebben naar de scheidsrechters voor validatie. De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien spelers per team, die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, evenals de namen van de Coach, de stafleden en de scheidsrechters moeten door de Manager op het wedstrijdblad vermeld worden. Voor U9, U10, U11 en U12 mogen er maximum 12 spelers op het wedstrijdblad staan. Voor U7 en U8 mogen er maximum 8 Spelers op het wedstrijdblad staan. Bij Indoor mogen er voor alle leeftijden maximaal 12 spelers en maximaal 2 Stafleden, waaronder de Coach, aan de wedstrijd deelnemen en dus op het wedstrijdblad vermeld worden.

LET OP: Indien het wedstrijdblad niet tijdig door de Manager werd doorgestuurd, of indien het wedstrijdblad niet correct of volledig ingevuld werd, loopt men het risico de wedstrijd naderhand te verliezen met forfait!

Vanaf U14 moeten de Managers van de teams spontaan en ten laatste 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd de identiteitsbewijzen (of kopie) of de spelerskaarten (met foto) aan mekaar voorleggen (dit kan via de Belgian Hockey app). Eventuele onregelmatigheden worden door de scheidsrechters vastgesteld en op het wedstrijdblad genoteerd.

Als je als Scheidsrechter aangeduid bent voor een wedstrijd dan vind je in je ‘programma’ van de “Belgian Hockey App” het wedstrijdblad van deze wedstrijd terug.

Nadat de Managers het wedstrijdblad doorgestuurd hebben, mogen er geen wijzigingen meer aangebracht worden zonder toestemming van de scheidsrechters, en in elk geval niet later dan het ogenblik waarop de wedstrijd aanvangt.

De scheidsrechters valideren de spelerslijsten van beide teams op het wedstrijdblad via de Belgian Hockey app, en dit vóór de wedstrijd aanvangt.

Onmiddellijk na de wedstrijd moeten de scheidsrechters het wedstrijdblad vervolledigen (score, toegekende kaarten en eventuele opmerkingen invullen) en het wedstrijdverslag doorsturen.

De volledige scheidsrechter-handleiding van de Belgian Hockay app is hier te vinden: Belgium hockey app - handleiding voor SCHEIDSRECHTER - Hockey Belgium.

Met uitzondering van de scheidsrechters en de spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan, mag niemand anders het veld betreden tijdens de wedstrijd, tenzij dit toegelaten wordt door één van de scheidsrechters. De Stafleden en de wisselspelers van elk team, zoals vastgelegd op het wedstrijdblad, moeten op de reservebank van hun team blijven zitten tijdens de reglementaire speelduur, met inbegrip van de spelonderbrekingen.

Alleen de op het wedstrijdblad aangeduide Coach mag rechtstaan in de dug-outzone, en enkel hij/zij mag het team vanuit de dug-out coachen. De coach van een team mag het veld nooit betreden, onder welk omstandigheden ook.

 

Wijzigingen in het sportief reglement en het spelreglement

De wijzigingen die in de vorige competitiejaren doorgevoerd werden, blijven van kracht.

Hieronder worden al de wijzigingen nog eens opgesomd. Het volledige Sportief Reglement en het Spelreglement kunnen geraadpleegd worden op Reglementen - Hockey Belgium.

 • Voor alle wedstrijden op groot veld:

  • In alle categorieën mag de bal hoog aangenomen worden (veiligheid blijft prioriteit).
  • Vliegende keeper is niet langer toegelaten: ofwel speelt een team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper, ofwel speelt een team met 11 veldspelers (in dat laatste geval is keeperhelm en -handschoenen dus ook niet meer toegelaten bij PC).
  • Een vrije slag voor de verdediging na een aanvallende fout in de cirkel mag op elke plaats in de cirkel genomen worden.
  • Na PC mag een verdediger met PC-masker op 1 pas geven naar een medespeler (geen self-pass).
  • Bij een aanvallende vrije slag in de 23m zone: alle verdedigers moeten op 5m staan, dus ook diegene die in de cirkel staan (uitzondering: indien de aanvaller de bal direct wil spelen).
  • De PC op het einde van een wedstrijd(helft) is niet langer voorbij als de bal een 2de keer buiten de cirkel gaat (enkel 5m buiten de cirkel blijft gelden).
  • Bal raakt in de cirkel een verdedigende uitrusting en verhindert een goal = stroke (in het andere geval blijft het PC).
  • Bij PC loopt de aanvaller te snel de cirkel in: opnieuw PC en aangever moet achter de middellijn.
  • Een speler die geschorst werd d.m.v. een kaart mag terugkeren op het veld na de toekenning of tijdens de uitvoering van de PC (in lijn met het FIH-reglement), maar deze terugkeer mag geen impact hebben op het verloop van de PC.

 

 • Voor de jeugd U7 t/m U12:

  • De coach is niet meer toegelaten op het veld.
  • Elke coach krijgt 1 time-out van 30 sec. per wedstrijd, maar niet in de laatste 5 min. (tijd blijft gewoon doorlopen).
  • U7 en U8 spelen in 3x3 spelwijze met telkens 2 goals op de achterlijn.
  • Bij U7 en U8 maken beide teams onderling en met de scheidsrechters vóór de wedstrijd goede afspraken over wel of geen kick + backstick.
  • Bij U9 speelt de keeper zonder stick.
  • Bij U10 wordt de PC genomen met 3 verdedigers + keeper.
  • Bij U9 t/m U12 wordt de lange corner op de middellijn genomen.

 

Scheidsrechteropleidingen bij Hasselt Stix

Hasselt Stix voorziet in de opleiding ‘theoretisch scheidsrechter’, in de opleiding ‘club umpire’, en in de voorbereidingen voor de opleiding ‘nationaal jeugdscheidsrechter’ en de opleiding ‘nationaal scheidsrechter’.

 • Opleiding “theoretisch scheidsrechter”

Het diploma van theoretisch scheidsrechter behalen is een must voor wie op regelmatige basis een wedstrijd wil fluiten, en voor wie wil doorgroeien naar de graad van ‘club umpire’. Deze opleiding is ook de ideale manier om je te bekwamen in de kennis van de spelregels en om zo het spel beter te kunnen volgen.

De opleiding gebeurt middels het e-learning systeem Drillster waarbij de diverse modules over spelsituaties, spelregels, signalen, overtredingen, speldeelnemers en jeugd op klein veld geoefend kunnen worden. Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, kan je het examen voor outdoor (en indoor) online afleggen op ditzelfde platform. De opleiding is gratis mits je binnen de 3 maanden na registratie slaagt. Kandidaten die zich willen registreren voor deze opleiding nemen per mail contact op met arbitrage@hasseltstix.be.

 

 • Opleiding “club umpire”

Een goede kennis van de theoretische regels is één zaak, het aanleren en beheersen van de basics op het veld een andere. Het is dan ook de taak van de cel arbitrage van Stix om theoretische scheidsrechters on-field te coachen in het leiden van een wedstrijd, en deze scheidsrechters zelfs klaar te stomen voor het praktisch examen om de hogere graad van “club umpire” te behalen. Dit gebeurt onder begeleiding van een club umpire of club umpire coach, in samenwerking met de VHL. Verschillende keren per jaar worden er examens voor club umpire georganiseerd.

 

 • Opleiding “nationaal jeugdscheidsrechter” en “nationaal scheidsrechter”

Sinds enkele jaren jaar voorziet Hasselt Stix ook in de voorbereidingen om de scheidsrechtergraad “nationaal jeugdscheidsrechter” te behalen. Ben je een ambitieuze club umpire, is arbitrage je passie en wil je dolgraag het nationale traject ingaan, dan kan dit via een kwalificatie voor de “Umpire4District”-selectie. Hasselt Stix zal jou hierbij een persoonlijke coach bieden die jou zal voorbereiden op de selectie-procedure en het eventueel hieropvolgende opleidingstraject bij de KBHB. Na voldoende ervaring opgedaan te hebben in de nationale jeudcompetitie kun je tenslotte je seniorexamen afleggen en doorgroeien naar de hoogste graad “nationaal scheidsrechter”.

 

 

 

Het sportieve comité wenst iedereen een vooral plezante competitie toe!