Lid worden van Hasselt Stix kan online via onderstaand formulier in te vullen en het correcte bedrag over te schrijven op het rekening nummer van Hasselt Stix BE 74 7350 3175 9707. Vanaf dat moment ben je verzekerd en kan je meespelen met je team. Je krijgt aansluitend een betalingsbevestiging toegemaild.

LIDGELDEN SEIZOEN 2020 - 2021

Groep Geboortejaar Lidgeld
U6 2015 160
U7 2014 200€
U8 2013 230€
U9 2012 250€
U10 2011 250€
U11 2010 250€
U12 2009 250€
U14 2008-2007 250€
U16 2006-2005 275€
U19 2004-2002 275€
Dames en Heren 2001- ... 300€
Trim   100€
 
Voorwaarden ledenbijdrage:

1. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen. Uw lidmaatschap wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd.

2. Wilt u in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig uw lidmaatschap op door het hiervoor voorziene uitschrijfformulier in te vullen en op te slaan. Een opzegging van het lidmaatschap is enkel rechtsgeldig wanneer deze door het lid zelf (althans door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar is gebeurd via dit formulier . Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen of wegens schorsing zal er nooit een terugbetaling zijn van het lidgeld. Bij een opzegging na 1 juli blijf je € 75 verschuldigd voor het volgende seizoen voor Bonds- en administratiekosten. De opzegging wordt per automatische mail bevestigd en is pas daarmee definitief. Heb je na twee uur nog geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat.

3. Mededelingen aan coach, trainer of kapitein, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging! 

4. Hasselt Stix voorziet een gezinskorting vanaf het 3de betalende lid. Er zal een korting berekend worden van 50% op het jongste betalende familielid.

5. Alle bijdragen worden afzonderlijk gefactureerd en steeds via e-mail verzonden. Leden dienen onder meer daarom hun contactgegevens (met inbegrip van e-mailadres) te onderhouden in Twizzit. Facturen kunnen steeds daar geraadpleegd worden. Facturatie geschiedt aan het begin van een nieuw seizoen.

6. Alle facturen voor het komende seizoen worden verstuurd op 15/06 van het huidige seizoen en zijn ten laatste betaalbaar op 31 augustus. Leden welke hun lidmaatschap niet voldoen voor 1 september krijgen een verhoging van 10 % en € 25 rappelkosten. Indien niet voldaan voor 1 december wordt de betrokken speler daags nadien en zonder verdere voorafgaande verwittiging geschrapt bij de Belgische Hockeybond. Ze zijn dan niet langer verzekerd en mogen uitdrukkelijk niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

7. Betalingsafspraken zijn enkel mogelijk mits gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de Raad van Bestuur. In geval een goedkeuring wordt toegestaan voor gespreide betaling, moet het totaal verschuldigde bedrag steeds voldaan worden voor 31 december van het betreffende jaar tenzij anders overeengekomen.

8. Als je lid wordt bij de club tussen 1 januari en 1 mei zal de helft van het lidgeld in rekening gebracht worden. 

9. Het rekeningnummer van Hasselt Stix is BE 74 7350 3175 9707.

10. Het lidgeld omvat een bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, verzekering, kosten voor trainingen en veldcompetitie, deelname in de (onderhouds-)kosten, nutsvoorzieningen en investeringen voor de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen. Niet inbegrepen in het lidmaatschap zijn de eigen benodigde sportuitrusting of bijdragen voor zaalhockey, tornooien e.a..

11. Door het lidgeld te betalen ga je akkoord met de 'afspraken met de ouders' en 'afspraken met de spelers', terug te vinden op de website. Voor meer informatie hieromtrent mail je naar sportiefsecretaris@hasseltstix.be .

12. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen, verklaart u ook kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van de club inzake verwerking van de persoonsgegevens door VZW Hasselt Stix. U kan de privacyverklaring HIER nalezen.