• STIX 3.0 - WE ARE BUILDING STIX

 • Woord van de Voorzitter - 29/09/2023

  Beste clubleden, supporters en sympathisanten

  Het sportieve hockeyseizoen is goed en wel van start gegaan. De bal rolt weer en onze spelers, coaches, managers, trainers en supporters zetten er hun beste beentje voor.

  Ook in de bestuurskamer wordt hard gewerkt. Meestal achter de schermen.

  Met veel genoegen kan ik overigens aankondigen dat de bestuursploeg van Hasselt Stix is versterkt met twee nieuwe leden die met een hart voor de club, belangeloos en met veel knowhow ons grootse project mee vorm willen geven.

  Gert Gijbels (U10B – U12G) ontfermt zich over de sponsoring en Peter Pirens (U16G) ondersteunt de aankomende infrastructuurwerken. We werken nu goed drie maanden samen en ik kan jullie verzekeren dat we samen met Patrick (penningmeester) en Lore (secretaris) en het hele infrateam er alles aan zullen doen om onze prachtige club de infrastructurele upgrade te geven die het verdient.

  Het goede nieuws dat ik jullie vandaag graag wil brengen is dat ons werk achter de schermen eindelijk begint te lonen. De voorbije jaren is er hard ingezet om een zakelijk recht te krijgen op de locatie van het sportcentrum Kiewit waar onze club sedert haar oprichting, nu goed 11 jaren geleden, is gevestigd.

  Op 16 juni 2022 was het zover en werd de notariële akte tot vestiging van een recht van opstal aan de VZW Hasselt Stix Hockeyclub verleden. Zonder meer een mijlpaal. Eindelijk rechtszekerheid!

  Nadat deze conditio sine qua non een feit was, zijn we op zoek gegaan naar een architectenbureau dat in lijn met de visie en de mogelijkheden van de club een gepast project kon uitwerken. Na vele vergaderingen heeft dit geresulteerd in een gedragen ontwerp van architectenbureau Vertongen op basis waarvan we een bouwvergunning hebben aangevraagd.

  Op 19 augustus 2023 verkreeg onze club een definitieve vergunning voor de aanleg van een tweede hockeyveld en een nieuw clubhuis gesitueerd tussen de beide hockeyvelden met aan weerszijde een tribune.

  Intussen liepen ook besprekingen met Sport.Vlaanderen over de toekenning van een subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur en hebben we een dossier ingediend tot bevestiging en toekenning van een subsidiering voor ons nieuwe project op het sportcentrum Kiewit voor het maximaal toe te kennen bedrag van 366.300,00 EURO.

  Op 22 september 2023 ontving ik een brief van de bevoegde Minister Ben Weyts met de bevestiging dat ons dossier na gunstig advies was goedgekeurd en de club ten belope van bovenvermeld bedrag kon rekenen op subsidies vanuit Vlaanderen voor de realisatie van de geplande investeringen.

  Alvorens de schop in de grond te steken en de uitvoeringswerken aan te vatten, moeten we als club nog een belangrijke voorwaarde zien te realiseren: substantiële financiële ondersteuning door onze stad Hasselt. Ook op dit vlak hadden we proactief op 20 januari 2023 een belangrijke constructieve bespreking waar wederzijdse engagementen werden uitgesproken. In de loop van de volgende weken hopen we dan ook duidelijkheid te krijgen over de goedkeuring van een nieuw stedelijk subsidiereglement voor grote sportinfrastructuurwerken. Maar wees gerust, onze smeekbede is gehoord op ’t Scheep.

  Anderzijds, zonder steun van de Stad Hasselt, zullen we in toepassing van het goede huisvaderprincipe onze plannen noodgedwongen moeten aanpassen. De corebusiness van onze club blijft tenslotte het sportieve.

  Als bestuurders moeten we uiteraard realistisch blijven. Dit neemt niet weg dat het niet verboden is om optimistisch te zijn. In die optiek zou ik durven stellen dat nog in de loop van dit seizoen gele bulldozers grond zullen verzetten. Ik hoor en zie ze al aanrijden …

  Uw voorzitter

  Raf Mommen

 • Update 16/05:
  Extern advies van Agentschap voor Natuur en Bos is neergelegd en positief.
  De hulpverleningszone Zuid-West Limburg geeft een gunstig brandweeradvies. 

  Update 22/04:
  Er is positief nieuws op stedenbouwkundig vlak nu het dossier ontvankelijk werd verklaard.
  De adviezen lopen binnen en deze week start de termijn van het openbaar onderzoek.

   

  Dankzij de vastberadenheid en tomeloze inzet van een vaste groep vrijwilligers komt er na jaren hard werk achter de schermen eindelijk schot in de zaak.

  Met de hulp van de voltallige familie Pirotte werden vorige week de befaamde gele plakkaten uitgehangen. Matz (U9 Boys) en Emma (U11 Girls) zijn alvast in de wolken.
  Hopelijk volgt weldra de langverwachte bouwvergunning.

  Sinds juni vorig jaar heeft de club een zakelijk recht over een groot gedeelte van het sportcentrum Kiewit waardoor we ons hier definitief kunnen vestigen en investeren in de broodnodige nieuwe hockey infrastructuur.
  Recent ondertekende de club een aannemingsovereenkomst met de firma 4LS om in samenwerking met architectenbureau Vertongen een clubhuis en een state of the art hockeyterrein te bouwen.
  Het nieuwe hockeyveld zal aangelegd worden op het huidige tweede veld. Het clubhuis met tribunes aan de beide zijden van het gebouw komt tussen de twee hockeyvelden. Er zal ook een midi-hockeyveldje worden aangelegd.

  Op stedenbouwkundig vlak is het ingediende dossier reeds ontvankelijk verklaard.
  Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanpassing van het subsidiedossier bij Sport.Vlaanderen.
  Intussen loopt een nieuw sponsorteam zich warm om de nodige aanvullende financiële middelen voor ons schitterend maar ambitieus project te vergaren. Samen met onze sponsors zullen we een positief en wervend verhaal uitwerken.

  En dan kunnen we eindelijk samen de eerste spade in de grond steken!