• Vertrouwenspersoon

 • Als clubbestuur willen we dat alle leden zich tijdens onze activiteiten veilig en gesteund kunnen voelen. Zodat ze onbekommerd en voluit van de sport, fair play, het ploeg- en clubgebeuren kunnen genieten.

  Openheid en respect in de communicatie naar mekaar toe zijn daarin natuurlijk essentieel. We willen iedereen aanmoedigen om, bij eventuele spanningen, een constructieve dialoog aan te gaan met elkaar, coaches en bestuur.

  Maar heel soms kan er zich een heel ernstig probleem voordoen waarbij de integriteit van iemand in het gedrang komt. Waarbij de open dialoog niet onmiddellijk haalbaar blijkt.

  We zijn momenteel op zoek naar een interne vertrouwenspersoon bij de club. Hij of zijn zal voor leden, ouders, vrijwilligers en medewerkers aanspreekbaar zijn voor problemen binnen de Club die te maken hebben met ongewenst gedrag van overige leden van de Club (of personen die in nauwe relatie staan tot de Club). Met ongewenst gedrag bedoelen we: seksuele intimidatie, agressie en geweld, aanhoudend pesten, discriminatie, interne criminaliteit.

  Hij of zij zal strikt vertrouwelijk werken en volledig onafhankelijk van de club (meer info vindt u in het reglement vertrouwenspersoon). De vertrouwenspersoon treedt zelf niet op als hulpverlener.

  U kan de vertrouwenspersoon contacteren via het e-mailadres vertrouwenspersoon@hasseltstix.be .

   

  PS: Als er sprake is van (seksuele) intimidatie, dan is het uiteraard ook mogelijk om met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen, rechtstreeks contact op te nemen met het Meldpunt misbruik, mishandeling en geweld op het nummer 1712, tijdens de kantooruren. Of met het Vertrouwenartsencentrum. Het Vertrouwenartsencentrum is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).