• Bestuurscharter

  10 Basis Principes voor Hasselt Stix Hockey governance in bestuur en comités

  1. Belangeloos mandaat van bestuurder of waarnemer zonder een eigenbelang voor zichzelf of zijn/haar kinderen binnen de club en kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie of agenda;
  2. Vertrouwenspersonen naar alle leden binnen de club en confidentialiteit over topics
  3. Positieve attitude binnen en buiten de club;
  4. Luisterbereidheid naar andere meningen zonder eigen mening op te leggen; Zeggenschap wordt gedeeld: men zet zich achter de collegiale besluiten en overstijgt hierbij zijn eigen mening;
  5. Engagement voor aanwezigheid op bestuursvergadering of comités.
  6. Hoogste ethische en sportieve normen nastreven in alle beslissingen;
  7. 4 Eyes principle voor alle beslissingen boven 2500 EUR,
  8. Geen vergoedingen voor rol als bestuurder of waarnemers;
  9. Commitment: een bestuurdersmandaat uit te doen voor de overeengekomen periode (3 jaar verlengbaar);
  10. Diversiteit en complementariteit in bestuur en comités na te streven door verschillende bekwaamheden, achtergrond, ervaring , leeftijd en gender